Handleiding Biobased Verduurzamen van de Bestaande Bouw

Begin juni is de Handleiding Biobased Verduurzamen van de Bestaande Bouw gepresenteerd. Steeds meer opdrachtgevers vragen om biobased (ver)bouwmaterialen. Ook de overheid stimuleert bouwen en renoveren met natuurlijke materialen. Het ligt dus voor de hand dat er, net als voor nieuwbouw, ook milieuprestatie-eisen komen voor renovatiewerken. Kennis over kansrijke biobased producttoepassingen bereidt ons hierop voor. Daarnaast willen we weten wat de toepassing van biobased materialen bij renovatie eventueel in de weg staat. Dan kunnen we dit delen met betrokken partijen, zoals opdrachtgevers of de overheid en samen werken aan oplossingen.

Er is onderzoek gedaan en in kaart gebracht hoe biobased materialen presteren en wat het betekent voor de bewoners. In de handleiding lees je het resultaat van dit onderzoek.

 

Handleiding biobased verduurzamen van bestaande bouw.pdf