Kennisontwikkeling van alle facetten van kaas

Kennisontwikkeling van alle facetten van kaas

De Groene Hart Kaasacademie verbindt bedrijven, onderwijs en overheid met elkaar voor kennisontwikkeling van alle facetten van het ‘ambachtelijk product kaas’. Kennisontwikkeling ontstaat door samenwerking tussen deze partijen.

Samenwerken op inhoud

Partijen werken samen op fysieke leerlocaties in het Groene Hart. Dat noemen we fieldlabs. Een plek waar dingen samenkomen in de praktijk. Het gaat hier om samenwerken op inhoud van specifieke thema’s voor de ontwikkeling van mensen in het Groene Hart.

Kaaspakhuis, fieldlab van de Groene Hart Kaasacademie

Het Kaaspakhuis in Woerden is het eerste fieldlab van de Kaasacademie. Hier leren leerlingen hoe ze kaas maken op een moderne manier. Ze leren ook hoe je kaas opslaat, keert en verhandelt. Woerdens Techniek Talenten ontwikkelen een kaaskeerlijn voor het Kaaspakhuis. Kaas heeft dus ook met techniek te maken.

Banen voor kaas

Op de arbeidsmarkt is een grote behoefte aan mensen die goed zijn opgeleid voor banen bij bedrijven die met kaas werken, in de breedste zin van het woord. Van grond tot mond. De Kaasacademie slaat een brug naar die banen.
(Onderwijs)velden waar de Kaasacademie bij aansluit zijn:

  • techniek (smart technology)
  • circulaire economie
  • maakproces food/ambachtelijk
  • chemie/bioscience
  • recreatie en toerisme

Doel en meerwaarde voor het Groene Hart

Samenwerken op inhoud verbindt. Samen realiseren betrokken organisaties dat leerlingen en medewerkers zich blijven ontwikkelen. Hierdoor ontstaat innovatiekracht. Door een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt krijgt het bedrijfsleven beter geschoolde arbeidskrachten. Dit is goed voor economische ontwikkeling.

Doe mee aan kennisontwikkeling

Werkt u met Kaas? Wilt u bijdragen aan kennisontwikkeling? Wij zoeken organisaties en bedrijven die hieraan mee willen doen door hun kennis en netwerken in te brengen. Neem contact op met Marieke Kok, projectcoördinator.

"De Kaasacademie slaat een brug naar banen"