Deze case gaat over het persen van gemaaid bermgras tot grasvezels voor stalstrooisel en andere toepassingen als bouwgrondstof.

 

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top