Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023

1. Inleiding

Welkom op www.groenehartwerkt.nl (hierna te noemen “Groene hart werkt”). Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke informatie verzamelen wij?

2.1. Persoonlijke informatie: Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u Groene hart werkt bezoekt, zoals uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens.
2.2. Automatisch verzamelde informatie: Wij kunnen ook automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u Groene hart werkt bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype, gebruikte apparaten, bezochte pagina’s en de datum en tijd van uw bezoek. Deze informatie wordt verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën. Lees ons [Cookiebeleid](link naar cookiebeleid) voor meer informatie.

3. Hoe gebruiken wij uw informatie?

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:
3.1. Om u te voorzien van de diensten en informatie die u aanvraagt via Groene hart werkt.
3.2. Om onze website te verbeteren en aan te passen aan uw voorkeuren.
3.3. Om u op de hoogte te stellen van updates, nieuws en aanbiedingen met betrekking tot onze diensten, als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

4. Hoe delen wij uw informatie?

Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met derden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en alleen wanneer dit nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden. Wij zullen uw informatie niet verkopen, verhuren of anderszins commercieel beschikbaar stellen aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

5. Hoe beschermen wij uw informatie?

Wij nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking of vernietiging. Ondanks onze inspanningen kunnen wij echter geen absolute beveiliging garanderen van uw gegevens.

6. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, waaronder het recht om toegang te vragen tot uw gegevens, het recht om deze te corrigeren, te verwijderen of over te dragen, en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op via [contactgegevens] om uw rechten uit te oefenen.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken. Wijzigingen zullen op Groene hart werkt worden gepubliceerd en de datum van de laatste herziening bovenaan deze pagina zal worden bijgewerkt.

8. Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over deze privacyverklaring of onze privacy praktijken, neem dan contact met ons op via groenehartwerkt@alphenaandenrijn.nl.