Nieuwe programmamanager

Per 1 januari 2024 is Madelon Knop benoemd tot nieuwe programmamanager voor het Platform Groene Hart Werkt!, hét regionale platform voor circulaire initiatieven in het Groene Hart.

De afgelopen jaren was Madelon programmamanager aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Economisch Vestigingsklimaat bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en hield zij zich bezig met campusontwikkeling op mbo- en hbo-niveau voor de sectoren agrifood, biotech en verslogistiek, energie en digitalisering. Daarvoor bouwde zij al veel ervaring op op het gebied van innovatiebeleid in de (glas)tuinbouwsector en internationalisering. De komende maanden zal zij kennismaken met verschillende partijen en projecten in het Groene Hart. Zij zal zich toeleggen op het formuleren van een strategische- en uitvoeringsagenda op het gebied van circulaire economie in onze regio. De kernwaarden van het platform Verbinden, Inspireren en Faciliteren blijven hierbij van grote waarde.

Wij wensen Madelon heel veel succes en plezier!

 

Samen maken wij het Groene Hart groener!