Meer dan 30 internationale bedrijven hebben zich aangesloten bij een initiatief dat de transitie naar een circulaire economie versnelt. Ook Nederlandse bedrijven doen mee zoals Philips, Veolia, Arcadis, DSM en Rabobank.

Het nieuwe initiatief is onderdeel van het Factor10 programma van de World Business Council for Sustainable Development. Het doel is om voor bedrijven een nieuwe manier te ontwikkelen om grondstoffen te winnen, gebruiken en weg te gooien.

Niet alleen kansen voor circulaire koplopers

Factor10 zorgt ervoor dat niet alleen koplopers maar ook andere bedrijven in de keten de kans krijgen om de circulaire economie in hun bedrijfsvoering te integreren.

Circulaire oplossingen voor de keten

In het Factor10 programma staat een aantal focuspunten:

  • oplossingen ontwikkelingen voor waarde-behoud in de keten
  • kennis vergroten over circulaire economie
  • het verschil met de lineaire economie uitlichten
  • bedrijven overtuigen van de succesvolle businesscase van circulaire economie door succesverhalen te presenteren

Vermindering CO2-uitstoot met 72 procent

De kansen van circulaire economie zijn groot. Recycling en hergebruik kan leiden tot een vermindering van 28 procent van het grondstoffengebruik. Ook kan de CO2-uitstoot met 72 procent verminderen.

Nog maar 9 procent van de grondstoffen die wereldwijd worden gebruikt, vindt zijn weg terug naar onze economie. Dat blijkt uit het Global Circularity Report dat de Circle Economy tijdens het World Economic Forum in Davos presenteerde.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top