Foto Robbert Bianchi

Het dorpje Rijsenhout in de gemeente Haarlemmermeer is het eerste dorp in Nederland dat een buurtbatterij krijgt waar bewoners gebruik van mogen maken.

De bewoners kunnen hun opgewekte zonne-energie tijdelijk opslaan in de batterij om er op een later moment gebruik van te maken. De buurtbatterij wordt door 35 huishoudens getest. Door de buurtbatterij kunnen de huishoudens optimaal gebruikmaken van de duurzame energie die ze zelf opwekken.

Buurtbatterij

Energiemaatschappij Liander test tijdens de pilot of de buurtbatterij het lokale elektriciteitsnet kan ontlasten op piekmomenten van vraag en aanbod. Zonne- en windenergie belast het elektriciteitsnet extra. Een batterij kan een goede manier zijn om het net te ontlasten. Op piekmomenten in energievraag en -aanbod kan de batterij extra stroom leveren of opslaan.

Slimme meter

Door een energiemanagementsysteem kan de buurtbatterij eventuele overschotten aan opgewekte energie automatisch registreren en opslaan. Data uit slimme meters zorgt ervoor dat de opgewekte zonne-energie zo optimaal mogelijk ingezet wordt. Zo bepaalt het energiemanagementsysteem in real-time of opgewekte zonne-energie het beste gebruikt, opgeslagen of terug geleverd kan worden.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top