Op 1 juni overhandigden meer dan 20 organisaties het Groene Waterstofmanifest aan minister Wiebes.

Een brede coalitie van netbeheerders, industrie, energiebedrijven, milieuorganisaties en wetenschappers pleit voor grootschalige productie van groene waterstof uit wind op de Noordzee.

Volgens de Waterstof Coalitie is waterstof essentieel voor de energietransitie en hoort een prominente plek in het Klimaat- en energieakkoord te krijgen. Het voorstel bevat concrete maatregelen om te zorgen dat groene waterstof snel goedkoper wordt. Dit leidt tot verduurzaming van de energievoorziening, de industrie en het transport.

In de Waterstof Coalitie zitten onder andere Greenpeace, de Gasunie, AKZO en de Technische Universiteiten Delft en Eindhoven. De coalitie vindt dat een combinatie van groene waterstof en wind op zee de basis vormt voor de energietransitie.

Bekijk het filmpje waarin de Waterstofcoalitie het Groene Waterstofmanifest overhandigt aan minister Wiebes. 

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top