Boerderijzuivelbereiders hebben in de komende jaren een toenemende behoefte aan werknemers met mbo-niveau 3 en 4. Dit blijkt uit een onderzoek dat in mei is uitgevoerd onder boerderijzuivelbereiders en andere bedrijven in de kaassector. KnowWhy voerde het onderzoek uit in opdracht van Groene Hart Werkt!

Momenteel sluiten de mbo-opleidingen onvoldoende aan op de (toekomstige) arbeidsbehoefte van boerderijzuivel­bedrijven. Voor een betere aansluiting is er volgens de ondernemers meer samenwerking nodig met de scholen.

Projectleider Marieke Kok van KnowWhy: “Dit heeft te maken met onder andere de komst van nieuwe technologie op boerderijzuivelbedrijven, die om specifieke kennis en vaardigheden vraagt van medewerkers.”

Lees het volledige artikel over het onderzoek op vakbladdezelfkazer.nl.

Lees meer over het project Kaasacademie: Kennisontwikkeling van alle facetten van kaas.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top