Op donderdag 22 november is het Nationaal Congres Veenbodemdaling.

Er zijn kennissessies over onderwaterdrainage, natte teelten en lichte ophoogtechnieken. Daarnaast zijn er discussie met prominente stakeholders vanuit overheid, kennisinstellingen en marktpartijen.

Het inhoudelijke programma, locatie en tijden volgen nog.

 

 

 

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top