Verschillende organisaties gaan samenwerken voor een duurzame samenleving. Dit noemen ze de Green Deal Topsurf. Op 26 januari 2017 was de officiële ondertekening van deze deal.

Wat is de Green Deal Topsurf?

Topsurf is een uniek en innovatief product dat bijdraagt aan een duurzame samenleving. Topsurf is een bodemverbeteraar en circulair product. Het wordt gemaakt van een combinatie van schoon baggerslib, droge meststoffen, groenafval en verschillende restproducten vanuit waterleidingbedrijven. Er zijn verschillende toepassingen. Zo wordt de variant Topsurf-Veenweide ingezet om zowel de huishouding van voedingsstoffen van de bodem te verbeteren als bodemdaling tegen te gaan.

Wie hebben de Green Deal ondertekend?

De Green Deal is ondertekend door Topsurf Nederland BV, provincie Zuid-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn, Aqua Minerals B.V., Oasen, PPP Agro advies, Melkveehouders collectief Hazerswoude, Hoogheemraadschap Rijnland, Wagro en Maverko.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top