George Becht is de nieuwe voorzitter van Groene Hart Werkt! Hij stelt zich even voor.

Wie is George Becht en wat doe je?

Sinds juni ben ik wethouder in de gemeente Woerden. Mijn portefeuille bestaat onder andere uit de onderwerpen economische zaken, regionale samenwerking, werk en inkomen, onderwijs en inclusie (iedereen doet mee). Na acht jaar raadslidmaatschap biedt het wethouderschap mij de ruimte om een tastbare bijdrage te leveren aan vraagstukken die zich in onze leefomgeving aandienen.

Waarom ben je voorzitter van het platform Groene Hart Werkt!?

Naast het eenvoudige feit dat ik deze rol heb overgenomen van mijn voorganger Hans Haring, geloof ik zeer in deze regionale samenwerking. Zonder samenwerking kom je nergens. Groene Hart Werkt! staat voor het verbinden van partijen uit de regio die initiatieven samen mogelijk maken. Wat ik zo mooi vind is dat het om circulaire initiatieven gaat die gericht zijn op de toekomst.
Kansen voor werkgelegenheid en uitdagingen zoals bodemdaling kunnen we samen in het Groene Hart veel beter oppakken dan als gemeente alleen. Daarbij maken we goed gebruik van elkaars kracht. Alleen zo kunnen we successen behalen waar we allemaal van profiteren.

Wat wil je de komende jaren bereiken met Groene Hart Werkt!?

Met elkaar werken aan een sterke economische positie van het Groene Hart.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top