Verschillende Alphense ketenpartners ondertekenden op 30 oktober het Convenant Netwerk Betonketen Groene Hart. Reden: de CO2-uitstoot terugdringen en schaarse grondstoffen hergebruiken.

Bekijk het filmpje van de ondertekening. Partijen leggen uit waarom zo’n convenant belangrijk is.

Beton is wereldwijd het meest gebruikte bouwmateriaal en is verantwoordelijk voor 5 procent van de CO2-uitstoot. Het verduurzamen van de betonketen heeft dus een enorme impact. Dat lukt alleen als alle spelers in de keten een bijdrage leveren.

Lees het nieuwsbericht 'Convenant Netwerk Betonketen Groene Hart van start'.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top