Als je bladafval klaarmaakt voor fermentatie ontstaat er een bodemverbeteraar. Deze bodemverbeteraar noemen we bokashi: gefermenteerd organisch materiaal, zoals blad, sloot- en bermmaaisel. Wat zijn de voordelen hiervan?

Fermentatie is kostenbesparend
Fermentatie is kostenbesparend, vergt geen kostbare installaties en houdt voedingsstoffen lokaal beschikbaar. Bokashi verrijkt de bodem en stimuleert het bodemleven. Vergeleken met compostering, werkt fermenteren sneller en zonder verlies van organisch materiaal.

Bekijk het filmpje over hoe fermentatie van bladafval werkt.

Experiment
Onder de vlag van Eetbaar Alphen is op initiatief van VoedselPark Gnephoek en de gemeente 20 ton bladafval klaargemaakt voor fermentatie. Het blad werd vermengd met micro-organismen en kleimineralen en luchtdicht afgedekt. Dit experiment startte op 22 november.

Openen van de bokashi  hoop
Na 10 weken is de bokashi klaar voor gebruik, als bodembedekker of grondverbeteraar. Op 31 januari wordt de afgedekte hoop blad open gemaakt en zie je hoe fermentatie het blad heeft veranderd.

Informatiebijeenkomst
Voordat de hoop open wordt gemaakt is er een informatiebijeenkomst over de toepassingen van bokashi.

Doel experiment
Eetbaar Alphen stimuleert stadslandbouw en eetbaar groen in de openbare ruimte. Doel van  het experiment is om onderzoek te doen naar circulaire en eenvoudig lokaal te produceren bodemverbeteringsmateriaal voor verschillende stadslandbouwinitiatieven.

Procesbegeleiding
Het experiment is uitgevoerd door vrijwilligers van VoedselPark Gnephoek, belangstellenden, medewerkers van Rijnvicus en omgevingsvakman André van Dijk. Jasper ten Berge, van Bij de Oorsprong, begeleidt het experiment. Hij heeft enkele jaren ervaring met bokashi en werkt samen met gemeenten, waterschappen, agrariërs en andere partijen zoals Artis.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top