De provincie Zuid-Holland heeft dit jaar 13,4 miljoen euro subsidie voor innoverende mkb-bedrijven.

De subsidie helpt bedrijven om hun oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen verder te brengen. Denk aan voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg.

Twee soorten projecten

Ondernemers kunnen in 2019 voor 2 soorten projecten subsidie aanvragen:

  • een haalbaarheidsproject: het gaat om het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een innovatieproject.
  • research & development samenwerkingsprojecten: twee of meer mkb ondernemingen werken samen aan industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling van een product.

Het geld komt beschikbaar via de regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren (MIT). Lees meer over deze regeling.

Informatiebijeenkomst MIT subsidieregeling

De provincie organiseert op 13 februari een informatiebijeenkomst over de MIT subsidieregeling. InnovationQuarter vertelt hoe ze kunnen ondersteunen bij het aanvragen van een MIT R&D samenwerkingsproject.

Aansluitend aan deze informatiebijeenkomst organiseert de provincie Zuid-Holland in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijeenkomst waarop teruggeblikt wordt op 5 jaar MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Houd hiervoor de agenda op de site van van provincie Zuid-Holland in de gaten.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top