De provincie Zuid-Holland heeft dit jaar 13,4 miljoen euro subsidie voor innoverende mkb-bedrijven en organiseert op 13 februari een informatiebijeenkomst over de MIT subsidieregeling.

Aansluitend aan deze informatiebijeenkomst organiseert de provincie Zuid-Holland in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijeenkomst waarop teruggeblikt wordt op 5 jaar MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Houd hiervoor de agenda op de site van provincie Zuid-Holland in de gaten.

Lees meer over deze subsidieregeling in ons nieuwsbericht ‘13 miljoen euro voor innovatieve mkb bedrijven Zuid-Holland’.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top