Biomassa wordt een steeds belangrijkere energiebron in de wereld. TNO schat in dat zeewier een derde van de energiebehoefte kan invullen. Ook kleinschaliger toepassingen zijn mogelijk. Lees meer over het benutten van de mogelijkheden in dit artikel.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top