De eerste vragen over natte teelten in de veenweiden zijn beantwoord. Zo weten we nu dat lisdodde groeit op een natte veengrond, gemiddeld 10 ton droge stof per hectare produceert en dat bij voldoende nutriënten een opbrengst van 20 ton droge stof per hectare haalbaar is. Maar ook dat de teelt van miscanthus zich niet leent voor natte veenbodems met een grondwaterpeil van -20 cm en hoger.

De kennis en ervaringen uit de eerste jaren onderzoek naar natte teelten willen we met u delen middels deze brochure.

Graag gidsen we u naar de voor u relevante resultaten. Kijk daarvoor hier.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top