Om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen, moet de transportsector verduurzamen. Verschillende bedrijven zetten in op vermindering van fijnstof-, NOx- en CO2-uitstoot. Zo ook Suez. De specialist in afval- en grondstoffenmanagement onderzoekt in pilots hoe ze hun wagenpark kunnen verduurzamen. ‘Elektrisch en waterstof zijn de absolute koplopers.’

Lees hier het artikel uit Duurzaam Bedrijfsleven

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top