Zuid-Hollandse bedrijven gaan aan de slag met circulair design


CIRCO organiseert dit najaar samen met verschillende lokale netwerkpartners zes
workshopreeksen voor ondernemers in Zuid-Holland. Tijdens de workshops maken zij kennis
met de circulaire economie, ontdekken ze de kansen hiervan voor hun eigen bedrijf en zetten
ze concrete stappen naar de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en
businessmodellen.

Tijdens een verkenning naar de potentie voor circulaire business in Zuid-Holland blijkt dat er
potentie is voor circa 6000 mkb’ers in de provincie. Deze bedrijven komen in aanmerking om
direct aan de slag te gaan met de CIRCO methodiek en daarmee de business kansen voor
circulariteit te benutten door een eigen circulair product of dienst te ontwikkelen.

Leer hier meer over de methodiek van CIRCO en welke tracks er starten in 2019.

Deelnemen aan een van de tracks? Bezoek de website www.circonl.nl

 

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top