LOKAAL BERMGRAS INGREDIËNT VOOR NIEUWE PAPIERSOORT ‘VEEZEL©’

Langs de regionale wegen wordt het bermgras gemaaid en verwerkt tot grondstof. Deze reststromen worden in een Nederlandse papierfabriek verwerkt. En vormen hiermee de basis voor een nieuwe papiersoort VEEZEL©. Een circulair lokaal product dat nationaal wordt geproduceerd. 

Innovatieve ondernemers Herrejan Veenema (Drukkerij Holland B.V.) en Remko Roest (DecaPrint) uit Alphen a/d Rijn omarmen kwaliteit en circulariteit. Zij kwamen met elkaar in gesprek tijdens één van de kenniscafé van ons platform. Diverse gezamenlijke brainstormsessies leverden de overtuiging op een papiersoort te kunnen ontwikkelen die gemaakt is uit reststromen. Lokaal bermgras bleek hiervoor uitermate geschikt. Bermgras wordt in de regel verwerkt tot biogas of gecomposteerd. Een proces waarbij CO₂ vrijkomt. Nu het gras tot grondstof wordt verwerkt, blijft de CO₂ uitstoot achterwege. De kwaliteit van het gras is prima waarbij natuurlijk oog is voor het op ecologische wijze maaien van de bermen voor de uiteindelijke productie van VEEZEL©.

Er zijn veel partijen betrokken bij de totstandkoming van VEEZEL©. Duurzaam innoveren brengt een andere manier van samenwerken met zich mee die beide ondernemers zich inmiddels eigen hebben gemaakt. Beide ondernemingen zijn aangesloten bij het Platform Groene Hart Werkt! dat o.a. innovatieve ondernemers verbindt. Grote ondernemingen als modeketen H&M en Uitgeverij Lemniscaat maken al gebruik van VEEZEL©.

Bekijk de video waarin Remko Roest zijn verhaal vertelt. 

Meer informatie is te vinden op de website van VEEZEL©.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top