De overheid wil ondernemers meer mogelijkheden bieden om in te spelen op maatschappelijke uitdagingen zoals de transitie naar een sterke, duurzame en circulaire economie. Daarbij lopen ondernemers echter regelmatig tegen juridische belemmeringen aan. Om oplossingen voor juridische obstakels bij innovaties te zoeken, is het programma Regels in Ruimte opgericht door de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Lees hier de ervaringen en lessen.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top