Na een succesvolle eerste editie probeerden wij voor april jl opnieuw een innovatiereis te organiseren. Deze editie heeft het thema 'waterstof' meegekregen. Helaas moesten wij de reis vanwege de coronacrisis verplaatsen naar 16 september. Maar omdat de maatregelen in verband met het coronavirus nog nauwelijks zijn versoepeld, moet de reis opnieuw worden uitgesteld. De belangstellenden die zich hadden opgegeven, zijn persoonlijk geinformeerd. Wij hopen dat wij deze interessante reis op een later moment aan u kunnen aanbieden op enige manier. 

-------------------------------------------------------------

Waterstof is hot. Niet letterlijk, maar figuurlijk gezien want (groene) waterstof is als schone energiedrager enorm in opkomst. Het is naast emissievrij ook economisch steeds interessanter aan het worden. Je kunt het gebruiken voor uiteenlopende doeleinden, in de industrie, wagenparken en de logistieke sector maar ook in de gebouwde omgeving als schoon alternatief voor gas. Waterstof vraagt wel om innovatief handelen, samenwerking en doorzettingsvermogen. Waar zijn ondernemers en beleidsmakers op het gebied van waterstof mee bezig? Hoe geven zij dit innovatief handelen vorm, met wie werken ze samen en waar lopen zij tegenaan?

Antwoorden op deze vragen krijgt u tijdens de tweede innovatiereis die Platform Groene Hart Werkt! organiseert. Ondernemers en beleidsmakers gaan gezamenlijk op pad langs een aantal innovatieve concepten op het gebied van waterstof.

In deze brochure leest u meer informatie over het programma. 

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top