Op donderdag 6 februari presenteerden twaalf ambitieuze en enthousiaste sociaal ondernemers hun initiatief tijdens het slotevent van Move2Social Groene Hart. Hiervoor waren zij te gast bij het SK Lab in Waddinxveen.

 

Sinds de start van het programma hebben de ondernemers hard gewerkt aan het businessplan en de strategie voor hun sociale onderneming. Via workshops, expertsessies en coaching ontwikkelden ze een duurzaam verdienmodel. Ter afsluiting van het programma gaven ze één voor één een inspirerende pitch voor een grote groep belangstellenden en netwerkpartners.

 

Na het welkomstwoord van Wethouder Gezina Atzema (gemeente Waddinxveen) was het podium voor de sociaal ondernemers: Herenboeren Groene Hart, Phase [0], FM's Dienstverlening, Savvy Learning, Broodjes & Koffiebar Boeiend, Kinderpraktijk Villa Hoep, TRNDZ, SK WRKS, Parkour Disciplines, De Terugwinning, Ge-Zwam, en Toespijs 'FeelGoodFood'. Zij presenteerden hun bijzondere initiatieven om op een ondernemende manier maatschappelijke impact te realiseren in het Groene Hart. Een aantal van de ondernemingen richten zich op het creëren van duurzame werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking of een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Anderen focussen onder andere op het verduurzamen van (lokale) ketens, op de gezondheid van kind en ouder, op het bieden van gelijke kansen of op het versterken van de sociale cohesie.

 

Hulpvraag
Elke pitch werd afgesloten met een concrete (hulp)vraag van de ondernemers aan de aanwezige financiers, overheden en maatschappelijke instellingen. De middag eindigde met een gezellige netwerkborrel waarin waardevolle nieuwe contacten werden gelegd tussen de deelnemers en belangstellenden. Een succesvolle afsluiting van Move2Social Groene Hart!

 

Wil je meer weten over Move2Social Groene Hart en de deelnemende ondernemers? Neem gerust contact met ons op! Move2Social Groene Hart werd mogelijk gemaakt door gemeente Waddinxveen, gemeente Zoetermeer, gemeente Alphen aan den Rijn, ondernemersplatform Groene Hart Werkt, Provincie Zuid-Holland, Rabobank Haaglanden en KplusV.  

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top