Onze platformbijeenkomst van 20 mei kon helaas niet doorgaan. Inmiddels zijn bijeenkomsten met een beperkt aantal personen al wel weer toegestaan. Wij overleggen momenteel of en zo ja, wanneer wij onze bijeenkomsten kunnen organiseren. Zodra de situatie het toelaat, gaan wij een alternatieve datum prikken. Wij informeren u hierover via onze website en de social media kanalen.

Met elkaar gaan wij de aangekondigde maatregelen opvolgen, zodat wij samen in goede gezondheid weer mooie fysieke verbindingen kunnen leggen. Graag tot gauw en voor nu een goede gezondheid gewenst.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top