Op donderdag 2 juli zijn de leidraden 2.0 van de actieteams Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw gepresenteerd. Tijdens een webinar in de ochtend werden de leidraden symbolisch overhandigd aan Edwin van der Wel, voorzitter van de Regieraad van Platform CB'23. Boukje van Reijn, vanaf de start betrokken bij Platform CB'23 vanuit NEN, interviewde Mantijn van Leeuwen, voorzitter van het actieteam Meten van Circulariteit, en Wouter van Twillert, voorzitter van actieteam Paspoorten voor de bouw. Het was hard werken voor de actieteams om de leidraden 2.0 op tijd gereed te krijgen, maar het resultaat mag er zijn! 

Wil je aan de slag met circulair bouwen? Download dan hier de Leidraden 2.0 en lees over de gemaakte afspraken rondom de meetmethode en paspoorten. Het Lexicon Circulaire Bouw heeft ook een update gekregen. 

Je kunt het volledige webinar hier terugkijken. Je kunt ook een deel van het programma bekijken:
09:00 - 09:30 uur: Feestelijke aftrap en interview met voorzitters (start 0:00 sec)
09:30 - 10:15 uur: Toelichting Leidraad Meten van Circulariteit (start 29:00 sec) 
10:15 - 11:00 uur: Toelichting Leidraad Paspoorten voor de bouw (start 1:15:00 sec)

Via deze links kun je de presentaties bekijken die gegeven zijn tijdens het webinar:
- Presentatie Mantijn van Leeuwen - Toelichting Leidraad 2.0
- Presentatie Wouter van Twillert - Toelichting Leidraad 2.0

De antwoorden op vragen die in de chat gesteld zijn tijdens het webinar en de inhoudelijke terugkoppeling van de verdiepende sessies die in de middag georganiseerd zijn, volgen. 

 

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top