Steeds meer ondernemers zien de uitgangspunten van de circulaire economie als kans voor hun bedrijf. Gemeenten, provincies, ondernemersverenigingen en anderen kunnen de transitie naar een circulaire economie versnellen door ondernemers hierin te ondersteunen. De provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Platform31 organiseren voor ambtenaren over dit onderwerp een webinar op dinsdag 29 september, 15:00-17:00 uur. In dit webinar hoort u van verschillende partijen uit Zuid-Holland welke ervaringen zij hiermee hebben opgedaan en tegen welke vragen zij aanlopen. Het webinar inspireert en informeert partijen die betrokken zijn bij de ondersteuning van ondernemerschap. We bespreken onder meer:

  • Wat houdt circulair ondernemen precies in?  
  • Hoe breng je in beeld welke ondernemers hier al mee bezig zijn? 
  • Hoe stimuleer je netwerkvorming en kennisoverdracht rondom dit onderwerp? 
  • Hoe kan de overheid ondersteunen (denk bijvoorbeeld aan het opsporen en wegnemen van belemmerende regelgeving)? 
  • Hoe kunnen andere ondernemers geïnspireerd worden om de potentie van circulair ondernemen te verkennen?

 

Programma 

U krijgt in ieder geval bijdragen over: 

  • Groene Hart Werkt!, het regionale platform voor circulaire economische initiatieven in het Groene Hart. Presentatie door programmamanager Yolanda Ledoux.
  • Blue City Rotterdam is een broedplaats voor innovatieve circulaire ondernemers. Presentatie door mede-oprichter Sabine Biesheuvel. 
  • Inzet door Provincie Zuid-Holland in de ondersteuning van circulair ondernemerschap.
  • Het vierde programma-onderdeel maken wij zo snel mogelijk bekend.

 

Aanmelden

Bent u erbij? Meld u aan op de groepspagina Zuid-Holland in de online omgeving Kennisnetwerk Regionale Economie. U bent uiteraard vrij om deze uitnodiging verder te verspreiden. Het webinar wordt gehouden via Microsoft Teams (sla deze link op in uw agenda).

 

NB: heeft u een prangende vraag over het ondersteunen van circulair ondernemerschap? Breng deze in in de online omgeving en wij zullen de sprekers vragen om hier vanuit hun ervaring op te reflecteren. 

 

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top