In april dit jaar heeft het Versnellingshuis in samenwerking met RVO een subsidieregeling open gezet voor circulaire ketenprojecten. Het ging om projecten waarin mkb-ondernemers in een keten samen een product of dienst circulair ontwerpen of samen processen of een businessmodel circulair organiseren. De subsidie bedroeg 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000 per ondernemer. De projecten die subsidie kregen dankzij de ophoging van het budget zijn bijvoorbeeld het verwerken van vezels uit plantenafval in circulaire producten, onderdelen van een fietsbrug uit afvalkunststof, lokaal gebruik van snoeihout en het maken van een circulaire schildersbroek uit hergebruikt textiel.

Deze subsidieregelging was zo’n succes dat deze binnen een dag was overschreven. Uiteindelijk is er afgelopen zomer door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog eens 5 ton extra beschikbaar gesteld om nog meer van deze projecten te ondersteunen. Het ministerie van I&W heeft het voornemen de regeling ook in 2021 open te stellen met een vergelijkbaar budget. Deze wordt waarschijnlijk in januari 2021 gepubliceerd en gaat in maart / april 2021 open. Zodra de regeling gepubliceerd wordt / bekend is wanneer deze open gaat, leest u dit hier.

 

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top