Gemeenten Woerden en Alphen aan den Rijn starten pilot met volledig natuurlijk ophoogmateriaal

                                      

Op woensdag 21 oktober is op het werkterrein naast de Leeuwerikstraat in de Kanis, in samenwerking met producent Mycelco en ingenieursbureau Sweco, gestart met de pilot Mycobase als ophoogmateriaal. Met deze pilot wordt getest of het volledig natuurlijke ophoogmateriaal een goed alternatief is voor het ophogen van de openbare ruimte. Met de start van deze pilot hopen de gemeenten Woerden en Alphen aan den Rijn twee vliegen in een klap te slaan: een BioBased en dus duurzaam ophoogmateriaal en een alternatieve inkomstenbron voor de boeren in het Groene Hart. De pilot wordt voor de helft gefinancierd door Het Groene Hart Werkt, het platform voor circulaire economische initiatieven in het Groene Hart.

 

Lichte ophoogmaterialen zijn de toekomst

Voor het stedelijk gebied proberen gemeenten in het Groene Hart de levensduur van hun weg te verhogen door gebruik te maken van lichtgewicht ophoogmaterialen (zoals EPS, een soort piepschuim). Deze materialen zijn tot nu toe niet duurzaam; ze zijn niet biologisch afbreekbaar en nauwelijks circulair. Mycobase bestaat uit natuurlijke grondstoffen, zoals lisdodde, riet en hout. Een schimmel zorgt ervoor dat het een geheel wordt, waaruit blokken gevormd worden. Tijdens de pilot worden de ingegraven blokken de komende zes maanden gemonitord om te weten te komen wat de effecten op het materiaal zijn als het langer in de grond ligt en of Mycobase zijn eigenschappen blijft behouden.

 

Mycobase biedt kansen voor boeren

Bodemdaling zorgt al jarenlang voor verzakkingen in steden en dorpen. Overheden zijn daarom op zoek naar oplossingen voor de bodemdalingsproblematiek in het veenweidegebied. Eén van de oplossingen is het verhogen van de grondwaterstand. Gewassen groeien slecht op natte grond, koeien en landbouwvoertuigen zakken er in weg. Door heel Nederland wordt onderzoek gedaan om te kijken hoe er wel 'geboerd' kan worden op natte grond. Het verbouwen van 'natte teelten', zoals lisdodde en riet, biedt een mogelijke alternatieve bron van inkomsten. De blokken Mycobase bestaan voor ongeveer 40% uit riet en/of lisdodde en worden lokaal verbouwd. Als Mycobase inderdaad geschikt is als ophoogmateriaal, wordt de nu minimale vraag naar lisdodde en riet vergroot en biedt dit kansen voor boeren in veenweidegebied.

 

Oplossing voor ophogen openbare ruimte door bodemdaling

Door bodemdaling ontstaat schade aan wegen en waterleidingen breken. Ook in de openbare ruimte, zoals straten, pleinen en parken, zakt de bodem. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is van grote invloed op het werk en de financiën van de gemeenten. Ook inwoners ervaren overlast door water op straat na een flinke hoosbui of verzakkingen in de tuin. Met het experimenteren met Mycobase, hopen de gemeenten een duurzame oplossing te vinden voor het ophogen van de openbare ruimte.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top