Op dinsdag 15 december gaat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek met organisaties over de financiering van circulaire initiatieven. Dit is een vervolg van een rondetafelbespreking eerder dit jaar. Er worden drie webinars gehouden:

  • 13.00-13.45: Webinar vergroten aanbod financiering circulaire initiatieven (Focus hierbij is op verschillende financieringsvormen en hoe die gezamenlijk kunnen zorgen voor meer financieringsmogelijkheden voor circulaire initiatieven)
  • 14.00-14.45: Webinar metrics (Wat is circulair en hoe maken we dit vergelijkbaar en hoe kunnen we komen tot een gemeenschappelijke standaard?)
  • 15.00-15.45: Webinar belemmering in regelgeving (Hier wordt gekeken naar de oplossingen voor onderkende juridische belemmeringen bij het verlenen van financiering, bijvoorbeeld regelgeving met betrekking tot ketenfinanciering.)

 

Inschrijven voor de webinars kan via https://webinar.streampartner.nl/werkconferentiefinancieringcirculaireeconomie.

 

Meer informatie:
Op 14 december wordt een documentaire online gezet die gaat over de funding problematiek en welke oplossingsrichtingen er zijn. In de documentaire komen grote financiers, ondernemers politici, duurzame inkopers en grote denkers aan het woord. Het is goed om deze voorafgaand aan de webinars te bekijken, de documentaire is een call to action om circulair financieren op te schalen.

Op basis van uw input tijdens de webinars wordt een kort videoverslag gemaakt en online gezet. De uitkomsten van de webinars zijn tevens input voor de verdere uitwerking van de gezamenlijke actieagenda financiering en circulaire economie.  Uw input is daarom zeer gewenst en belangrijk. We hopen op uw komst!

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top