In april dit jaar heeft het Versnellingshuis in samenwerking met RVO een subsidieregeling open gezet voor circulaire ketenprojecten. Het ging om projecten waarin mkb-ondernemers in een keten samen een product of dienst circulair ontwerpen of samen processen of een businessmodel circulair organiseren. De subsidie bedroeg 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000 per ondernemer. De projecten die subsidie kregen dankzij de ophoging van het budget zijn bijvoorbeeld het verwerken van vezels uit plantenafval in circulaire producten, onderdelen van een fietsbrug uit afvalkunststof, lokaal gebruik van snoeihout en het maken van een circulaire schildersbroek uit hergebruikt textiel.

Deze subsidieregelging was zo’n succes dat deze binnen een dag was overschreven. Uiteindelijk is er afgelopen zomer door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog eens 5 ton extra beschikbaar gesteld om nog meer van deze projecten te ondersteunen. De nieuwe regeling is inmiddels goedgekeurd en is gepubliceerd op de website van RVO.

Specificaties (kijk voor alle info op de website van RVO, daar staan ook de linkjes naar de publicatie in de Staatscourant):

  • Aanvragers kunnen een subsidie ontvangen die 50% van de subsidiabele kosten bedraagt.
  • Het maximum is €20.000 per ondernemer.
  • Voorstellen van aanvragers kunnen ingediend worden van 1 april 09.00 tot en met 30 september 12.00.
  • Complete aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld, tot het budget (€4.500.000) is uitgeput.

De regeling is bedoeld voor mkb-ondernemers die in hun keten circulair willen ondernemen. Ze werken samen om een product of dienst circulair te ontwerpen. Of ze zetten samen een circulair proces of businessmodel op. Een samenwerkingsverband kan hiervoor subsidie aanvragen. Voorwaarde is dat het een ervaren procesbegeleider inhuurt.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top