Regeling DKTI Transport 2021

Deze regeling heeft als doel het ondersteunen van projecten gericht op technologie- en innovatieontwikkeling in de pre-commerciële fase. Het gaat om projecten die bijdragen aan een vermindering van de emissies van CO2, NOx, fijn stof en geluid, in de sector mobiliteit en transport door het gebruik van vervoermiddelen die in hun energiebehoefte worden voorzien door alternatieve brandstoffen. Hier vindt u meer informatie over de regeling en de voorwaarden.

Op 8 februari jl organiseerde RVO een webinar over deze regeling. Heeft u het webinar gemist of wilt u het nog eens terugkijken? Kijk dan hieronder. 

 

Veel vragen zijn tijdens het webinar beantwoord. De antwoorden op de vragen die niet live zijn beantwoord, vindt u hier.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top