Hoe wordt Nederland in 2050 circulair? Het begint bij maatregelen en budget van de overheid. Maar daar zit nog weinig beweging in. "We staan nog helemaal aan het begin van de hele transitie,” zegt Tweede Kamerlid Suzan Kröger van GroenLinks.

“De ambitie van Nederland om in 2050 volledig circulair te zijn is een stevige ambitie,” vertelt Kröger.  Er is volgens haar sprake van een soort mismatch tussen koplopers uit het bedrijfsleven en een overheid die achterloopt met beleid en budget.

Wat moet er snel gebeuren?

Het fiscaal beleid, afval en het ontwerpen van producten spelen een belangrijke rol in de overgang naar een circulaire economie.
Kröger: “Het moet voor bedrijven economisch interessant worden om voor gerecyclede grondstoffen te kiezen. De overheid moet het fiscaal beleid daarop aanpassen. Dat betekent een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op grondstoffen en CO2. Dit is een vereiste om bedrijven een prikkel te geven om te hergebruiken.”

De recyclingindustrie heeft aangegeven dat bepaalde wet- en regelgeving duurzame innovatie in de weg staat. Bijvoorbeeld over schadelijke en giftige stoffen in producten. “Onze afvalwetgeving moet aansluiten bij de circulaire economie,” vindt Kröger.

Niet minder belangrijk is de manier waarop producten ontworpen worden zodat ze zo lang mogelijk hergebruikt kunnen worden en uiteindelijk gerecycled. Kröger: “Daar heb je de producent voor nodig. Maar de producent moet ook wel uitgedaagd worden om te innoveren en voor een deel verplicht worden om te innoveren.”

Nederland als koploper in circulaire economie

De overgang naar een circulaire economie biedt kansen voor het bedrijfsleven en de kennispositie. Kröger vindt dat Nederland genoeg in huis heeft om internationaal een koploperspositie in te nemen. 

Lees het volledige interview met Tweede Kamerlid Suzan Kröger van GroenLinks op Duurzaambedrijfsleven.nl.

Lees meer over circulaire economie op Rijksoverheid.nl.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top