In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Royal HaskoningDHV een onderzoek gedaan naar circulaire platformen voor de uitwisseling van materialen en producten. In een circulaire economie is het van belang dat aanbieders en gebruikers van afgedankte grondstoffen, materialen en producten elkaar goed weten te vinden. Digitale handelsplatformen kunnen hierin een rol spelen. De provincie heeft daarom laten onderzoeken in hoeverre deze platformen al gebruikt worden, en of de provincie gebruik kan aanmoedigen of stimuleren.

Bent u geïnteresseerd in het uitkomsten van het onderzoek? Lees dan hier de eindrapportage. 

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top