Veel van het maaisel van bloemrijke bermen wordt gecomposteerd. Dat kan ook anders: het bedrijf waardewenders ontwikkelde een toepassingsmogelijkheid voor dit maaisel in papieren producten. Het doel is samen met opdrachtgevers en samenwerkingspartners bloemrijke bermen aan te leggen ter bevordering van de biodiversiteit, die op duurzame wijze te beheren en de natuurlijke reststroom lokaal te verwerken.

Lees hier het artikel uit Stad+Groen over Herrejan Venema en André Folst van waardewenders.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top