De natuur en milieufederaties zijn in de pen geklommen om op te schrijven wat zij vinden dat Nederlandse gemeenten moeten doen in de transitie naar een circulaire economie. In hun inspiratiegids brengen ze advies uit over welke concrete acties gemeenten zouden moeten ondernemen. Lees hier meer of bekijk de inspiratiegids hier.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top