In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is in 2021 een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar circulaire businessmodellen. Op 30 november aanstaande vindt op de Campus Fryslân van Rijksuniversiteit Groningen een seminar plaats waarin de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd worden. Kern is een classificatie van bestaande en toekomstige businessmodellen ondergebracht in een QuickScan Circulaire Businessmodellen voor organisaties. Daarnaast een overzicht van vijfentwintig te combineren verdienmodellen. Het programma bestaat uit een plenair ochtend gedeelte i.s.m. het Ministerie van EZK en Circulair Friesland. In de middag worden drie verschillende workshops gegeven. Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt. Klik deze link aan om het programma te bekijken en aan te melden. 

De uitkomsten van het onderzoek komen na afronding gratis (Open Access) beschikbaar via o.a. de website van de Circulaire Maakindustrie en de website van het Versnellingshuis/tools.

 

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top