Na enige tijd bij Stichting De Terugwinning te zijn begeleid richting betaald werk is een tweetal deelnemers uit de WMO een contract binnen de eigen organisatie aangeboden. Zij werken inmiddels in de circulaire houtbewerking en in de verkoop van circulaire producten. Nog eens drie anderen hebben een baan elders gevonden. Voor mensen die langere tijd uit het arbeidsproces zijn geweest, is de begeleiding door De Terugwinning een belangrijke stap om uit de WMO te stromen en betaald werk te kunnen gaan verrichten. 

Stichting De Terugwinning zet zich in voor de terugwinning van sociaal en maatschappelijk kapitaal. Zij biedt een plek voor mensen die op zoek zijn naar sociale contacten, structuur en dagritme of die een helpende hand nodig hebben bij het vinden van een nieuwe werkomgeving. In de projecten die De Terugwinning aanpakt, staan circulariteit en toekomstbestendigheid centraal. Meer informatie over Stichting De Terugwinning vindt u hier.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top