In het kader van de week van de circulaire economie (6 t/m 11 februari 2023) trapt het Lectoraat Duurzaam en Circulair Ondernemen van de Hogeschool Leiden hun reeks ‘circulair ondernemen’ af op woensdag 8 februari. Doelgroep zijn circulaire ondernemers, bedrijven die de overstap naar de circulaire economie willen maken, studenten, docenten en ambtenaren met interesse in de circulaire economie. Doel van de presentatie reeks is kennisuitwisseling op het gebied van circulair ondernemen in het Leidse innovatie ecosysteem.

Julia Planko (Lector Duurzaam en Circulair Ondernemen) presenteert de inzichten uit haar onderzoek met Jacqueline Cramer over business modellen voor netwerken en bedrijven in de circulaire economie. Eerst wordt kort toegelicht hoe bedrijven samen met overheid, NGOs, gebruikers en onderwijsinstellingen samen het productie- en consumptiesysteem kunnen veranderen, en de transitie kunnen versnellen. Dit heeft een positieve impact op de maatschappij, en helpt tegelijk bedrijven om hun circulaire producten en diensten succesvoller te maken. Samen in netwerken voeren ze zogenaamde systeem veranderende activiteiten door. Deze kosten geld en tijd. Om dit als netwerk langdurig en efficiënt te kunnen, is een gezamenlijk business model nodig. Een ‘networked business model’ helpt een systeem-perspectief aan te nemen, doelen te stellen en kosten en baten eerlijk te verdelen. Naast het ‘networked business model’ hebben bedrijven uiteraard hun individueel ‘firm-centric business model’. Deze twee business modellen zijn met elkaar verbonden. Dit model wordt aan de hand van een praktijk casus uitgelegd. Aan het einde van de presentatie kunnen deelnemers op hun eigen ‘networked business model’ reflecteren.

De presentatie vindt plaats in het circulaire gebouw THE FIELD in Leiden van 16:00-17:00 uur. Aansluitend aan de presentatie hebben deelnemers de kans onder genot van een drankje hun ervaring m.b.t. de circulaire economie uit te wisselen.

Deelname is gratis, aanmelden via deze link.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top