Nederlandse melkveehouders gaan hun melk duurzamer produceren. In 2040 moet de import van veevoer bijna tot nul gedaald zijn. Dat hebben de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de LTO Vakgroep Melkveehouderij toegezegd naar aanleiding van een bindend adviesrapport. De melkveehouderij van de toekomst wordt grondgebonden.

De boeren moeten voer voor de koeien van eigen grond of uit de buurt halen en de mest van de koeien moet in de buurt van de boerderij worden uitgereden. Slechts een klein deel van het aanvullende krachtvoer mag in 2040 nog uit Europa worden gehaald. Deze voeding moet dan wel gecertificeerd en dus duurzaam zijn. De melkveehouders moeten in 2025 de import van veevoer van buiten Europa met tweederde verlagen.

Bekijk het filmpje over wat grondgebondenheid inhoudt (2:56).

Gras is de basis
Om grondgebondenheid te bereiken moeten de boeren in 2025 onder andere grotendeels zelfvoorzienend zijn in eiwit voor de voeding van de dieren. Daarnaast moet gras van eigen grond de basis zijn van elk bedrijf. Naast het feit dat gras als voer dient voor het vee, draagt het bij aan de koolstofopslag in de bodem en aan de bodemvruchtbaarheid. Wanneer bedrijven geen hoge zelfvoorzieningsgraad hebben, is het belangrijk dat zij contracten afsluiten met boeren in de omgeving voor ruwvoer- en mestvoorzieningen.

Grondgebonden in 2040

Maar wat zijn dan de gevolgen voor de kosten van de boer? Sommige maatregelen zullen zorgen voor een kostenstijging en andere juist voor een kostendaling. Uiteindelijk heeft een grondgebonden melkveehouderij in de toekomst meer kans op een sterke marktpositie. Om grondgebondenheid te versnellen kunnen ook banken melkveehouderijbedrijven stimuleren door grondgebondenheid in te bouwen in de kredietbeoordeling.

Ruimtegebrek

Niet elke melkveehouder zal genoeg eigen ruimte hebben om zelfvoorzienend te zijn. Oplossingen kunnen zijn: kavelruil, het wegnemen van fysieke belemmeringen en het stimuleren van bedrijfsverplaatsingen waar nodig. Hiervoor komen speciale projecten. Voor extra ruimte kunnen ook gronden van de provincie worden ingezet.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top