De Verenigde Naties heeft doelen geformuleerd die een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Dit zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s). Hoe kunt u duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN toepassen in uw bedrijfsstrategie? Het Duurzaamheidsplatform Gouda organiseert hiervoor een bijeenkomst op 2 mei.

U krijgt informatie over de laatste stand van zaken van de SDG’s en inzicht in wat SDG's voor uw bedrijfsstrategie betekenen. Maar u krijgt ook begeleiding in het gebruik van de SDG Relevance Tracker. Lees meer over de SDG Relevance Tracker.

Wanneer en waar?

Datum: woensdag 2 mei

Tijd: 15.00 - 18.30 uur

Locatie: CRODA, Buurtje 1, Gouda

Meld u aan en bekijk het volledige programma.

Wat zijn SDG’s precies?

Dat zijn zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Lees meer over de Sustainable Development Goals.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top