Voor bedrijven in de kaasbranche is het vinden van gekwalificeerd personeel steeds moeilijker. Daarom is er voor deze bedrijven een enquête gemaakt om de arbeidsbehoefte in de kaasbranche in kaart te brengen. Wat hebben zij het meest nodig? Wat vinden zij wel of juist niet belangrijk voor de scholing van (toekomstige) medewerkers?

Vul de enquête in

Zijn uw bedrijfsactiviteiten gerelateerd aan het product ‘Kaas’? Vul dan de enquête in.

Aanleiding voor de enquête

Het is van groot belang dat bedrijven die werkzaam zijn in de kaasbranche dit ook in de toekomst kunnen blijven doen. Daarom hebben de samenwerkende gemeenten uit het Groene Hart het initiatief genomen voor een project dat de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt voor de kaasbedrijven bevordert. Uit een verkenning in 2017 door Groene Hart Werkt! blijkt duidelijk een behoefte bij bedrijven aan goed gekwalificeerd personeel en de zorg over de krapte op de arbeidsmarkt. Om een totaalbeeld te kunnen vormen van de vraag vanuit het bedrijfsleven wordt nu via een uitgebreide werkveld consultatie zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek onder bedrijven uitgevoerd. Een onderdeel van dit onderzoek is de enquête. De enquête wordt verspreid onder zo veel mogelijk bedrijven die direct of indirect werkzaam zijn met kaas.

Waarom is het moeilijk om gekwalificeerd personeel te vinden?

Een van de meest bekende producten uit Nederland is kaas. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er zo veel bedrijvigheid rondom kaas is. Naast het maken van kaas, zijn ook de handel, logistiek, marketing, verkoop en het beleven van kaas belangrijk voor de werkgelegenheid. Veel banen in deze sectoren worden ingevuld door mensen uit de regio. De laatste jaren signaleren de bedrijven dat vraag en aanbod van arbeid een steeds grotere uitdaging vormt. Het aantrekken van gekwalificeerd personeel wordt steeds moeilijker. Enerzijds zijn er onvoldoende opgeleide mensen beschikbaar en anderzijds sluiten de opleidingen niet voldoende aan op de steeds veranderende arbeidsmarkt. Ook in de kaasbranche wordt steeds meer geautomatiseerd en Smart Technology doet haar intrede.

Helpt u mee met organiseren van werkveldbijeenkomsten?

Op basis van de respons op de enquête worden twee werkveldbijeenkomsten gehouden. Bij de organisatie hiervan zullen onderwijsinstellingen en een aantal grotere bedrijven worden betrokken. Wilt u ook hierbij betrokken? U bent van harte welkom. Neem dan contact op met Marieke Kok, projectleider Kaasacademie: 06 39 45 47 97.
Uiteindelijk worden samen met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven vervolgstappen gezet.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top