Studenten van verschillende universiteiten gaan aan de slag gaan met circulaire vraagstukken van ondernemers. Dat doen ze onder de vlag van ACCEZ (Accelerating Circular Economy Zuid-Holland).

Mag je afval zomaar gebruiken als grondstof? Waar moet je op letten als je volledig circulair wil bouwen? En wat betekent dat voor je businessmodel? Wie de omslag wil maken naar circulair ondernemen loopt tegen dit soort vragen aan.

Groene Hart pilot van ACCEZ

ACCEZ helpt ondernemers met het antwoord op dit soort vragen in de complexe praktijk. Het Groene Hart is een van de pilots van ACCEZ. Het project in het Groene Hart gaat over reststoffen om bodemdaling tegen te gaan. Een ander voorbeeld is het omvormen van een deel van het bedrijventerrein Binckhorst in Den Haag tot circulair woon- en werkgebied.

Samenwerken

Judith Schueler is directeur van ACCEZ: “Al meer dan tien jaar werk ik aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken door het samenbrengen van ondernemende onderzoekers en onderzoekende ondernemers. Het thema circulaire economie heeft me het afgelopen jaar gegrepen. Het is zo’n fundamentele verandering van denken en doen. We hebben verschillende disciplines van zowel fundamenteel, praktijkgericht als toegepast onderzoek nodig om samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven de economie opnieuw duurzaam vorm te geven.”

Over ACCEZ

ACCEZ is een kennis- en innovatieprogramma van de provincie Zuid-Holland, het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en universiteiten om de overgang naar de circulaire economie te versnellen. Lees meer over ACCEZ.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top