Universiteit Leiden onderzoekt wat de knelpunten zijn voor boeren bij het overstappen van hun huidige manier van bemesten of composteren naar een milieuvriendelijker alternatief.

Bent u boer? Help mee met dit onderzoek door de enquête in te vullen.

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om de huidige problemen van het gebruik van bodemverbeteraars in kaart te brengen en om te zoeken naar oplossingen voor deze problemen.

 

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top