Wie zijn wij?

Platform Groene Hart Werkt! is hét regionale platform voor circulaire economische initiatieven in het Groene Hart. Opgericht in 2017 na enkele jaren van bestuurlijk overleg in de samenwerking tussen de gemeenten Alphen a/d Rijn, Gouda en Woerden. Het platform vormt een ontmoetingsplaats voor ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in het Groene Hart als het gaat om circulaire initiatieven. Partijen zoeken verbinding en worden uitgedaagd samen te werken en zo een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de economie in het Groene Hart. Het alles overkoepelende doel is een volledig circulaire economie in het Groene Hart in 2050.

Inmiddels zijn 11 gemeenten in het Groene Hart aangesloten en telt het platform zo’n 900 deelnemers uit het bedrijfsleven en onderwijs. Het platform organiseert verschillende activiteiten en ondersteunt projecten die de ontwikkeling van de circulaire economie bevorderen.

Neem contact op:
madelon.knop@gouda.nl
Tel. 06-50 80 21 78

ONTMOET het dagelijks team

Jacques Roozendaal

Voorzitter
Jacques Rozendaal is wethouder economie in de gemeente Woerden en vanuit die rol lid van de bestuurstafel economie in de samenwerking met de gemeenten Gouda en Alphen a/d Rijn. Woerden heeft destijds de voorzittersrol van ons platform op zich genomen. Jacques vult die functie in sinds de zomer van 2022.

Madelon Knop

Programmamanager
De programmamanager van ons platform is de verbindende schakel als het gaat om de circulaire samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheid in het Groene Hart. Madelon vervult deze rol vanaf januari 2024 en zal vanuit een strategische agenda het platform vormgeven. Haar ervaring op het gebied van strategie en innovatie…
Johan van Veen

Johan van Veen

Accountmanager
Vanuit zijn rol als Accountmanager Bedrijven bij de gemeente Alphen a/d Rijn maakt Johan deel uit van het team Platform Groene Hart Werkt! Als aanjager van verschillende projecten waaraan het platform verbonden is, legt hij de verbinding met vertegenwoordigers van ondernemingen in alle aangesloten gemeenten.

Ingrid de Galan

Communicatieadviseur
De communicatie voor het platform en de organisatie van de diverse bijeenkomsten, netwerkevents en webinars is in handen van Ingrid de Galan. Als zelfstandige maakt zij sinds 2019 deel uit van het platform en vormt zij de schakel tussen de verschillende doelgroepen en het Groene Hart Werkt!-team.

KEN de initiatiefnemers

ONTDEK de ondersteuners

BEKIJK
de 11 deelnemende gemeenten