Het project ‘Waterstof’ bestaat uit een aantal deelprojecten die gericht zijn op het doorbreken van de kip-ei situatie van geen waterstofvoertuigen = geen vulpunten, geen vulpunten = geen waterstofvoertuigen.
Waterstof is een schone en emissieloze energiedrager die een goed alternatief vormt voor elektriciteit. Verschillende partijen werken hierin samen: Groene Hart Werkt!, de twee regionale Omgevingsdiensten Midden- en West-Holland, de provincie Zuid-Holland en diverse bedrijven, de TU Delft en MBO Rijnland. Via een bundeling van verschillende waterstofinitiatieven kan een ‘Hydrogen Valley’ ontstaan in het Groene Hart.

Welke deelprojecten zijn er?

  • Automotive onderwijs
    Doel is om samen met bedrijven en MBO Rijnland mbo-studenten op te leiden met de nieuwste kennis over elektrisch rijden waarbij accu’s en waterstof verschillende energiedragers kunnen zijn. Hierbij wordt onder andere gesproken met Toyota, een koploper als het gaat om waterstoftechniek in de automotive branche.
  • Tankstation met waterstof
    Op het Distripark in Waddinxveen langs de A12 komt mogelijk een multifuel tankstation waar op termijn ook waterstof getankt zou kunnen worden. Op het bedrijventerrein staan drie windmolens die mogelijk kunnen worden ingezet om waterstof te produceren. Hierbij wordt gekeken of er in de omgeving van het bedrijventerrein bedrijven zijn die waterstof kunnen afnemen. Daarnaast wordt gekeken of er in het Groene Hart bedrijven zijn die kunnen helpen met het omzetten van schone elektriciteit in waterstof.
  • Aanbesteding van een waterstofvoertuig
    Verschillende partijen doen mee aan een gezamenlijke aanbesteding van een waterstofvoertuig voor onderhoud van de openbare ruimte. Initiatiefnemer is de Roteb, de beheerder van het gemeentelijk wagenpark van Rotterdam. De gemeentes Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Groningen en Zuidplas nemen het voortouw en gaan aan de slag met het opstarten van het ontwikkeltraject. Een aantal andere gemeentes sluiten mogelijk bij het vervolg aan. Een gemeente kan zich dus direct aansluiten maar ook op een later moment.

Groene Hart Werkt! sponsort auto op waterstof

De meest zuinige waterstofauto van Nederland heet Ecorunner 8. Groene Hart Werkt! sponsort deze auto. Het is ontworpen door een studententeam van de TU Delft. Dit team ontwerpt en produceert extreem zuinige voertuigen. Met het bouwen van deze extreem zuinige waterstofauto willen de studenten duurzame energiebronnen en een efficiënte omgang met elkaar combineren. Ze zoeken de grenzen op van wat mogelijk is in voertuig-efficiëntie en verleggen grenzen. Lees meer over deze waterstofauto.

Doet u mee?

Wilt u zich aansluiten bij een van de deelprojecten? Of zoekt u partijen om een nieuw waterstofproject te starten? Neem contact op met ons.

Lees ook: Waterstofauto’s zijn in opmars, nu nog kunnen tanken

Projectmanager

Katja Bojanova
Omgevingsdienst Midden-Holland
 info@odmh.nl
 088 545 00 00
 www.odmh.nl/

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top