Topsurf Nederland maakt waardevolle nieuwe grondstoffen uit organische reststoffen. En doet praktijkonderzoek. De nieuwe grondstoffen heten Topsurf. Je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken voor een goede bodemcultuur en om biodiversiteit te vergroten. Maar ook om bodemdaling tegen te gaan.

Waaruit bestaan de nieuwe grondstoffen?

Topsurf is een mengsel van dierlijke mest, slib/bagger en plantaardige materialen. Er zitten ook reststoffen in die uit drinkwaterproductie komen.

Topsurf Nederland doet praktijkonderzoek

Topsurf Nederland doet praktijkonderzoek om de inzetbaarheid en de werking van nieuwe grondstoffen te onderbouwen. Om praktijkonderzoek mogelijk te maken en te ondersteunen, sluit Topsurf Nederland Green Deals met diverse organisaties in het Groene Hart.

Doet u mee?

Topsurf Nederland zoekt boeren, telers, grondgebruikers, grondbeheerders en waterbeheerders die willen deelnemen aan of interesse/ideeën hebben voor projecten van Topsurf. Doet u mee? Neem contact op met Mark Hensen.

Bekijk het filmpje over hoe Topsurf de bodem in Zuid-Holland verbetert, bodemdaling tegengaat en biomassa hergebruikt.

Meerwaarde voor het Groene Hart

 • stimuleren van verwaarden van organische afvalstromen (afval wordt grondstof)
 • stimuleren circulaire/biobased eonomie
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • beperken broeikasgassen
 • klimaatbestendige polders
 • tegengaan bodemdaling
 • bodemversteviging
 • verbeteren van de water- en bodemkwaliteit
 • behouden van het landschap
 • verlagen van beheer- en onderhoudsinspanningen door gebiedsbeheerders zoals overheden en waterschappen (korte én lange termijn)
 • verminderen van import van hoogveen voor sierteelt (ecologische schade door afgraven van hoogveen, onder andere in Baltische staten en Ierland)
 • kostenverlaging voor alle stakeholders in de regio: alle overheden, waterschappen, boeren, natuur- en milieuorganisaties

Projectmanager

Mark Hensen
Topsurf Nederland
 in/mark-hensen-52284628/
 mark@topsurf-nederland.nl
 06 11 30 05 83
 www.topsurf-nederland.nl/
Met praktijkonderzoek aantonen dat grondstoffen uit organische reststoffen nodig zijn

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top