Het project ‘H₂Onderwijs- & Demonstratiebus’ heeft tot doel een duurzame bus te ontwikkelen die verschillende mogelijkheden biedt op het gebied van onderwijs, techniek en innovatie.


Elektrisch en op waterstof
De bus gaat niet rijden op fossiele brandstoffen, maar op elektriciteit. Het uiteindelijke doel is waterstof als brandstof te gaan gebruiken. Innovatie en duurzaamheid worden gecombineerd.


Onderwijsproject
Dat hiervoor geavanceerde automotive techniek nodig is, is duidelijk. In samenwerking met o.a. het MBO Rijnland zal de bus ingezet worden om leerlingen van de opleiding CIV Smart Technology te vervoeren naar de bedrijven waar zij hun technische praktijklessen volgen. De apparatuur ín de bus faciliteert de docenten om tijdens de rit het lesgeven te starten. Het rijdende leslokaal wordt geboren.


Inzetbaarheid
Maar niet alleen het doceren ín de bus is een onderwijsdoel. Ook het onderhoud áán de bus biedt voldoende mogelijkheden voor technisch onderwijs. Daarnaast is de bus een rijdende showcase die voor verschillende evenementen op het gebied van techniek of duurzaamheid kan worden ingezet.


Meer informatie
Zoekt u meer informatie over dit project? Of is uw bedrijf geïnteresseerd aan deelname aan het project? Leest u dan hier de flyer of neemt u contact op met de coordinator, Marieke van der Kleij, email: mariekevanderkleij@xs4all of telefoon 06-22 60 45 00.

Groene Hart Werkt Coördinator

Marieke van der Kleij
 in/mariekevanderkleij/
 mariekevanderkleij@xs4all.nl
 06-22604500

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top