Het lisdodde project gaat over het telen van lisdodde als grondstof voor eco-isolatiemateriaal. Het telen gebeurt  op een experimentele manier met stroken op de overgang van watergangen en percelen.

Over de lisdodde

De lisdodde is een plant van ruim 2 meter hoog hoge met lange grote bladeren en een karakteristieke bruine 'sigaar' aan het uiteinde van de stengels. Samen met riet vormt lisdodde een natuurlijk oeververdediging bij meren en plassen. De lisdodde zuivert het water. De plant vervoert zuurstof naar de wortels. In het zuurstofrijke water rond de wortels nemen bacteriën een vaste plaats in. Deze breken fosfaten, nitraten en nitrieten af in het water.

Help mee met experimenteren

We hebben verschillende partijen nodig voor het telen van lisdodde en om de toepassing als grondstof voor eco-isolatiemateriaal te testen. Daarom zoeken wij:

 • agrariërs en terreinbeheerders die willen deelnemen in pilots
 • gebruikers van isolatiemateriaal (bouwbedrijven, woningcorporaties etc. )
 • farmaceutische bedrijven, veevoer bedrijven en andere partijen voor praktijkproeven om andere toepassingen van lisdodde te onderzoeken

Neem contact op met Hans Slootweg.

Voor wat hoort wat

Wij vragen wat maar we hebben ook wat te bieden namelijk potentiële nieuwe business voor veenweide veehouderij.

Wat zijn de voordelen van dit project voor het Groene Hart?

 • Voorkomen van oevererose
 • Waarde halen uit onbenutte grond en perceel randen
 • Verhogen van de waterkwaliteit
 • Vergroten van de biodiversiteit
 • Inkomensperspectief voor agrariërs
 • Tegengaan afkalvende oevers van sloten
 • Terugwinnen van productieoppervlak
 • Biogrondstof leveren voor isolatiemateriaal
 • Natte teelt (Paludicultuur)
   

Projectmanager

Arend van Woerden
Gemeente Woerden
 in/arend-van-woerden-21530825/
 a.vanwoerden@kennisprogrammabodemdaling.nl
 06 10 43 92 85
de lisdodde zuivert water

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top