Enkele jaren geleden is door Groene Hart Werkt! het initiatief opgevat om de aansluiting tussen onderwijs & arbeidsmarkt te bevorderen in de kaasbranche. Dit hebben zij gedaan, omdat het Groene Hart zich als “Cheese Valley” profileert en daarvoor is nodig dat de kaasbedrijven in het Groene Hart kunnen blijven bestaan. Na een eerste verkenning in 2018 zijn er inmiddels stappen gezet. Op 4 juli vond een bijeenkomst plaats met betrokkenen om het vervolgtraject te bespreken.

 

 Lees hier een impressie van deze bijeenkomst.

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top